Forsiden

Høringssvar fra Jeannette Scharning Nyquist

Dato: 04.03.2022

Svartype: Uten merknad

Jeg motsetter meg Koronasertifikatet og tar sterk avstand fra enhver form for tvangsvaksinering. Jeg er imot samtlige foreslåtte endringer høringen tar opp. Jeg imøteser at politikerne sørger for å respektere menneskerettighetene, at Norge får politikere som faktisk kan noe om helse og at politikerne snarest begynner å jobbe for Highest Attainable Health. Politikerne og vaksineprodusentene må ansvarliggjøres og utbetale erstatning for enhver bivirkning, skade og dødsfall forårsaket av vaksinene. Både tilbake i tid og frem i tid. Det er helt uakseptabelt at politikerne i det hele tatt forsøker å innføre et Koronatyranni. Nå må politikerne komme til fornuft. Norge har vært og skal være et demokratisk samfunn. Nå har politikerne ignorert folks menneskerettigheter og forlatt demokratiske prinsipper siden oppstarten av "pandemien". NEI til koronapass/koronasertifikat og NEI til enhver endring/endring av lovtekst foreslått i høringen. (Jeg stiller gjerne som ny helseminister eller rådgiver. Jeg bryr meg om folks helse og velvære).