Forsiden

Høringssvar fra Kristin Næss Riaunet

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nürnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge.