Forsiden

Høringssvar fra Camilla Hansen

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette er rein galskap og slike regler hører ikkje heime i eit demokrati. Eg er sterkt imot dette også både i forhold til born og vaksne sine rettigheter.