Forsiden

Høringssvar fra Brit Nordheim Evensen

Dato: 21.02.2022

Dette har ingenting å gjøre i et demokrati hvor menneskerettene skal ivaretas.

NEI.