Forsiden

Høringssvar fra Berit Storli

Dato: 20.02.2022

I Norges Grunnlov § 102 står det:

Ǥ 102.

Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.»

Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet

og grunnleggende menneskerettigheter.

Det er etiske problematisk at et vaksinepass eller kronasertifikat skal bli brukt som et pressmiddel for tvangsvaksinering av hele befolkningen.

Vi er født fri, frihet til å ta ansvar for egen helse og egne valg.

Innfører regjeringen nå vaksinepass/helsepass bryter regjeringen den norske grunnloven, tillater diktatur og setter et pennestrøk over grunnloven og det vi kjempet for i 1940 – 45.

FRIHET – ETT FRITT NORGE - fri råderett over egen helse.

Det er vanvittig at det i det hele tatt diskuteres å innføre vaksinepass der det etableres et A-lag og et B-lag i det norske likhetssamfunnet.

Å behandle mennesker ulikt ut fra om de er vaksinert eller ikke, er helt på linje med vaksinetvang. Tvungen behandling med en eksperimentell vaksine bryter med Nürnberg-kodene, noe alle i posisjon bør tenke grundig over før de slutter opp om planene.

I tillegg kan dette sammenlignes med apartheid!

NEI til vaksinepass, vaksinetvang og det eksperimentet som nå foregår

med befolkningens liv og helse.

Det er allerede mange nok, som sliter både økonomisk og helsemessig, med bivirkninger etter nedstengning og vaksinen ingen kjenner fullstendig resultatet av.

NEI TIL VAKSINEPASS, dette er et overgrep mot befolkningen.

Styrende myndigheter bryter i så fall Norges Grunnlov og innfører diktatur.

Nå må regjeringen, politikere og byråkrater ta til vettet, og ikke la seg styre av legemiddelindustriens grådighet.

NEI, NEI, NEI TIL VAKSINEPASS!