Forsiden

Høringssvar fra Heidi Iren Karlsen

Dato: 14.02.2022

Er imot alle forslag i høringsteksten!

Født fri, leve fri, dø fri!!!