Forsiden

Høringssvar fra Anne Ragna Sann

Dato: 28.02.2022

Nei til koronasertifikat!

Koronasertifikatet har ingen gyldig smittefaglig begrunnelse da vaksinerte smitter like lett som uvaksinerte. Ass. diektør ved Folkehelseinstituttet Geir Bukholm har uttalt at vaksinen kan øke risikoen for at en kan gå rundt som smittebærer uten å vite det, og at det faktisk kan føre til at smittespredningen øker. Dette blir nå bekrefta av tall fra UK Health Security Agency, som viser at antall smittede pr. 100 000 innbyggere i England er mye høgere blant vaksinerte enn blant uvaksinerte.

Det er i tillegg gode grunner til å la være å ta en vaksine som ble hastegodkjent utenom vanlige prosedyrer, og som dermed er ekperimentell. Det er hittil innrapportert over 5000 alvorlige bivirkninger etter vaksinering i Norge, og her er det store mørketall. Bare halvdelen av de nærmere 55 000 bivirkningsmeldingene til Legemiddelverket er behandlet. Rapporter fra forsikringsselskaper i land som USA og Tyskland tyder på de offisielle tallene for bivirkninger og dødsfall etter vaksinering ligger langt under de reelle tallene.

En forlengelse av lovhjemmelen om koronasertifikat vil legge ytterligere press på uvaksinerte og de som nøler med å ta en såkalt "booster-dose", om å vaksinere seg. Prinsippet om frivilllighet blir illusorisk. "Det er et viktig prinsipp i Norge at vaksinasjon skal være frivillig, og Folkehelseinstituttet legger til grunn at koronasertifikat ikke skal brukes med formål om å motivere innbyggerne til å vaksinere seg. (...) Flere land har hatt en ganske omfattende bruk av koronasertifikat nasjonalt over lang tid. Vi ser tilsvarende økning i smitte i disse landene (for eksempel: Italia, Frankrike, Østerrike, Tyskland) Den indirekte effekten av bruk av koronasertifikat har vært at flere vaksinerer seg." Notat fra FHI i november.

Tiltakene som nevnes i høringsnotatet om å forlenge forskriftshjemmelen i Smittevernlovens paragraf 4A-2 er skremmende lesning. De er ikke en rettsstat verdig.

Innføring av vaksinepass har altså ikke støtte i FHI og det hindrer ikke smittespredning, men EU har innført vaksinepass og regjeringa ønsker å følge EU. Dersom regjeringa forlenger bestemmelsene om koronasertifikat med de samme gyldighetskriteriene som EU, kan 1.6 millioner voksne norske borgere bli stilt på siden av samfunnet. Det er stor fare for at et slikt system kan bli hacket og/eller misbrukt. I tillegg blir vaksinerte satt opp mot uvaksinerte, noe som er konfliktskapende.