Forsiden

Høringssvar fra Jan Tony Bjerkan

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Er sterkt imot dette da det ikke er noe i dagens situasjon som tilsier at det er grunnlag for å forlenge dette. Våre naboland Sverige og Danmark har erklært at det ikke er en samfunnskritisk sykdom lenger og det må Norge også gjøre. Dette forslaget er diskriminerende mot de som ikke kan ta og de som rett og slett ikke vil ta denne nødgodkjente vaksinen. Vaksinering i Norge er frivillig og etter at vaksinene ble lansert har smitten økt og de vaksinerte kan bli smittet og smitte videre. Har sett flere eksempel på min arbeidsplass at de som har tatt tre doser har blitt dårligere enn meg som er uvaksinert. Her er det noe som skurrer. En vaksine skal jo gi deg immunitet og disse vaskinene har veldig mange bivirkninger og regner med vi ennå ikke har sett slutten på dette. Det er mye som ennå ikke har kommet fram i media.

Mener at dette forslaget bør forkastes da det bryter med prinsippet om fritt vaksinevalg ,nurnbergkoden og erklæring fra europarådet i begynnelsen av 2021 at ethvert menneske har rett til fritt vaksinevalg.