Forsiden

Høringssvar fra Beate J Amundsen

Dato: 03.03.2022

Nes, Viken 03.03.2022

Høringssvar, Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat.

I forbindelse med spørsmålet om forlengengelse av koronapasset, anbefaler jeg å ikke forlenge reglene om koronasertifikatet da disse segregerer folk basert på deres personlige helsevalg.

Viruset anses nå som ufarlig og slike store inngrep i befolkningens bevegelsesfrihet anses ikke som nødvendig.

Å nekte folk tjenester, muligheter og bevegelsesfrihet ved innførsel av sertifikat er en beslutning som er tatt på et stadig mer sviktende grunnlag.

Uvisse effekter av sertifikatet i sivilsamfunnet er også en faktor som må vurderes, samt en god del rettigheter som tas hensyn til.

Antistofftest er også ikke en del av passet. Det betyr at en må delta i et testregime av hurtigtester og PCR-testing for å kunne påvise infeksjon og eventuelt få grønt lys i passet.

§4A1 og §4-A2 i smittevernloven bør derfor skrotes og ikke arbeides med mer.

Mvh

Beate J Amundsen