Forsiden

Høringssvar fra Kjell-Øyvind Hellem

Dato: 23.02.2022

Eg er imot.

Dette er brot på menneskerettigheiter.