Forsiden

Høringssvar fra Kjersti Hestvik

Dato: 13.02.2022

Koronasertifikat vil føre til segregering i samfunnet og bør derfor ikke innføres.