Forsiden

Høringssvar fra Anthony Wise

Dato: 03.03.2022

Jeg sier nei og ber om at høringsforslaget forkastes.