Forsiden

Høringssvar fra Jesper Lund Johannessen

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette hører ikke hjemme i et fritt land!
Å begrense bevegsesfriheten til borgere basert på helseopplysninger/vaksinestatus er brudd på både grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter. Alle borgere i Norge skal kunne bevege seg fritt innenfor rikets grenser.