Forsiden

Høringssvar fra Cecilie walle

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Bruk av denne typen kontroll eller virkemidler som skaper differensiering må aldri forekomme. Er en situasjon prekær må andre løsninger undersøkes. Frihet og menneskerettigheter er det viktigste og mest grunnleggende vi har og det vil aldri ligge til grunn årsaker som gjør at noen mennesker bør bestemme over andre eller bestemme hva som skal ligge til grunn for å skille på oss i vår eksistens.

Føre var prinsippet er etter min mening til nå grovt utnyttet, og bør bære det største ansvar i vurderinger for å legge det til grunn. Dette ansvaret må behandles med største respekt for menneskeverdet ved sine vedtak.