Forsiden

Høringssvar fra Gry Bredesen

Dato: 02.03.2022

Nei til koronapass. Det bryter med menneskerettighetene og Nürnbergkonvensjonen.