Forsiden

Høringssvar fra John E

Dato: 02.03.2022

Svartype: Med merknad

Høringsutkastet burde aldri vært et tema en gang. Det er verre enn skammelig.

Tvangsvaksinering hører ikke hjemme i noe demokrati. Det bør være opp til hver enkelt å velge å ta i mot vaksine, uten at det bør få sosiale konsekvenser.

Ut fra høringssvaret kan uvaksinerte nektes samvær med andre mennesker. Hvor mange milliarder har dere tenkt å kaste bort på å håndheve noe slik i praksis? En slik praksis kan sammenlignes med stater vi offisielt forakter, slik som for eksempel Nord Korea.

I høringssvaret står det at hastegodkjente vaksiner skal tvinges på folk. Det vil si at folk skal være forsøksdyr. Er dette noe myndighetene i et såkalt demokrati kan være bekjent med å i hele tatt ha diskutert?

Uvaksinerte eller de som ikke har hatt covid skal nektes adgang til kaféer, restauranter og lignende. Høringssvaret gir grobunn for segregering. Dette kan trygt sammenlignes med jødestjernen på brystet rett før, og under 2 verdenskrig.

Høringssvaret foreslår at uvaksinerte skal nektes adgang til arbeidsplass og lignende. De nektes da lønn, og da følgelig muligheten til å ha et hus og hjem og mulighet for å handle mat til å overleve. De blir da utstøtt av samfunnet. Skal dere kanskje dra strikken enda lenger, og fryse bankkontoene til de som måtte finne på å hjelpe disse "utstøtte"? Det er kriminelt og brudd på menneskerettigheter.

Et koronasertifikat har ingen medisinske argumenter. Det er kun et pressmiddel for å overtale flere til å ta en vaksine. Dette har til og med israelske helsemyndigheter innrømmet på en såkalt "hot mic" i fjor høst.

Mange pasienter blitt behandlet for covid19 med stor suksess tidlig i forløpet, med billige legemidler som Ivermectin, Hydroksyklorokin, Favipiravir, vitaminer og mineraler. Dette har blitt feiet under teppet i vesten, da vaksinen skulle promoteres. Det slår da beina under grunnlaget for vaksinepass.

Så svaret er et rungende NEI! Dette har ingenting med helse å gjøre. Det er mer et fascistisk og diktatorisk tiltak som ikke hører hjemme i et såkalt moderne demokratisk samfunn. Så lenge effektive medisiner finnes for sykdommer, er det absolutt ingen grunn til å tvinge en vaksine på folket. En vaksine som har vist seg å være så og si unyttig, og i tilleg har drept og gitt livsvarige skader på mottakere av disse såkalte vaksinene.