Forsiden

Høringssvar fra Johan Kjønnøy

Dato: 04.03.2022

Høringssvar.

Coronapass griper alvorlig inn i folks hverdag og vil gi store ulemper og frihetsberøvelse, og vil dele samfunnet inn i to kaster. Dette strider mot det demokratiske systemet kongeriket Norge er bygget rundt

Det viser seg at de med 3 vaksiner også er smittefarlige i likhet med de uvaksinerte. Så sammenheng mellom vaksinasjon og immunitet er sterkt overdrevet. Alvorlig sykdom er tilfelle hos begge grupper.

Bivirkninger ved vaksinering mot corona er underrapportert, noe som utenlandsk forsikringsselskap i Tyskland og USA har bevist i den senere tid. Dette i seg selv er et tankekors.

Lovgivning om Coronapass slik høringen lyder, strider mot grunnloven og mot menneskerettighetene, noe som vi i Norge er en stor forkjemper for, i andre land.

At en demokratisk valgt regjering går til det skrittet å ville innføre et system der vaksinasjonstatus skal være avgjørende for folks frihet, er mildt sakt skremmende, og minner om tiltak som ble gjort på 40-tallet i det forrige århundre.