Forsiden

Høringssvar fra Hanne Herrman

Dato: 02.03.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Hanne Herrman

Forlengelse av reglene om koronasertifikat

Konkusjon: Nei til forslaget fordi det er udemokratiks, spiltter befolkningen, fratar mennesker som ikke vil vaksinere seg livsgrunnlaget, utestenger uvaksinerte barn fra barnehager og voksne fra arbeidslivet, overdtruer foks selvklare rett til å selv å bestemmer over egen kropp og liv.

Likeledes er kravet om vaksinering uakseptabelt. Dette er haste-godkjente vaksiner med omfattende bivirkninger, som til overmål ikke gir beskyttelse, men må injiseres gang etter gang. FHi har, i likher med mange andre tilsvarende myndigheter i andre land, operert med gale tall, holdt tilbake informasjon om bivirkninger, utelatt å infomere om andre effektive medisiner mot konrona, etc.

Regjeringens tiltak de siste to årene har vært udemokratiske og har allerede virket splittende, ødelagt livsgrunnlaget for små og mellomstore bedrifter, skadet barn og unge, og alle andre befolkningsgrupper.

Forslaget er forkastelig og uklokt. Det er i strid med grunnloven og menneskerettighetene slik disse er nedfelt i flere konvensjoner som forplikter Norge.

Dette er forhold regjerningen er godt kjent med. Flere av av landtes fremste jurister har skrevet spaltemeter om de udemorkatiske tiltakene uten grunnlag i grunnloven og i statforvaltningen.

Med dette forslaget svekkes de vestlige demokratiene ytterligere, og det norske i enda større grad.

Jeg minner om om samfunnet er gjenåpnet.

Jeg minner også om at dere er valgt for folkets beste, for å verne og styrke folkets demokratiske rettigheter og frihet. Ikke for å innføre en koronadiktatur eller andre diktatoriske kontrolltiltak.

Norge og verden trenger modige, visjonære og uavhengige politkere med kunnskap og innsikt. Nikkedukker er det allerede nok av.

02.03.2022

Hanne Herrman