Forsiden

Høringssvar fra Anita Lund Haukebø

Dato: 04.03.2022

Dette høringsutkastet bør stoppes umiddelbart. Forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette forslag på bakgrunn av menneskerettighetene.

Mvh. Anita Lund Haukebø