Forsiden

Høringssvar fra Eirin Munkebye

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat må ALDRI bli implementert i det norske samfunnet.

FORDI: Det bryter med meneskereþigheter, Grunnloven, Nürnberg- kodeksen, det er udemokratisk,, det segregerer og er et kontrolltiltak fullstendig uvitenskapelig.