Forsiden

Høringssvar fra Einar Robert

Dato: 03.03.2022

NEI, dette forslaget er jeg sterkt imot.

Jeg ønsker ikke bruk av tvangsvaksinasjon eller koronasertifikat i Norge. Dette er udemokratisk, grunnlovsstridig og ikke noe samfunnet vårt er tjent med.

Det må være opp til hver enkelt å velge hva de vil gjøre med kroppen sin. Og bruke indirekte tvang slik dette forslaget legger opp til mener jeg are vil føre til en større segregering og splittelse i samfunnet.