Forsiden

Høringssvar fra Heidi Lien Hagen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Forlengelsen av reglene for koronasertifikat må opphøre umiddelbart

Koronasertifikat handler kun om makt, kontroll og straff. Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp og helseopplysninger. Slik skal det fortsette å være. Det skal ikke være opp til en liten gruppe å bestemme at medmennesker skal tvangsvaksineres, isoleres, segregeres, miste jobb og få ødelagt økonomien. Smittevern skal ikke gå foran menneskerettigheter. Da får vi et samfunn jeg ikke ønsker å leve i, sammen med mange andre mennesker. En kan ikke dyrke skaperkraft, pågangsmot, fellesskap og lyst til å bidra med frarøvelse av frihet. Samarbeid, dialog og respekt for enkeltmennesker er grunnlaget for et sunt demokrati. Det som foreslås i høringsnotatet om koronapass bidrar til det motsatte. Forlengelse ødelegger demokratiet mer enn det allerede har gjort. Denne kontrollen vil dere innføre uten noen form for krav om alvorlighetsgrad av sykdom, ingen krav til at det skal medføre stor dødelighet.
Dere som leser dette og bare vurderer og videreføre dette, burde skamme dere. Dere ødelegger alt jeg noensinne har trodd på.

Mvh. Heidi Lien Hagen