Forsiden

Høringssvar fra Frank Landgraff, fastlegevikar, Nordstrand

Dato: 21.02.2022

Arbeiderpartiet og venstresiden har lenge ønsket å ta et oppgjør med det såkalte tankegodset etter 22. juli. Letingen har hittil vært forgjeves. Intet høyreekstremt er funnet tross alt det både venstrepolitikere, deres lydige journalister, PST og andre påstår de har funnet av fiender av vårt samfunn. De kan nå bare se seg i speilet! Den verste trusselen har de nå selv, ikke bare manet fram i forslagene i dette høringsnotatet, men sågar også satt på trykk til skrekk og advarsel for en dessverre så alt for lydig og sløv norsk befolkning. Forslag som vil rykke vekk grunnen og vise hulheten og inkonsekvensen i alt det såkalte humanitære- og menneskerettsarbeid Norge har engasjert seg i og tror de kan ordne i resten av verden. Rettsprinsipper ofres. Menneskerettighetene forsvinner. Klokka stilles tilbake til 30-tallets Tyskland. Med dette totalitære forslaget, som intet har med helse å gjøre, går de nazismen i næringen, og det viser tydelig at norske politikere, uansett parti, lar seg styre av organisasjoner og folk med storhetsvanvidd som åpenbart har onde hensikter og som tror de kan omskape verden i sitt eget vrengebilde. Det startet før Erna Solberg, men det var hun som for alvor satte fart på dekonstrueringen av vår nasjonalstat. Norske politikere, det er få unntak, styrer landet og Vesten forøvrig mot et villet kollaps, men normenn er rike, fete, mette, ser det ikke, og lar seg lure. Men at Regjeringen og helseministeren (Måtte hun skjønne ironien i sin egen titel!) likevel tør! Fortsatt er det visstnok noen som lurer på hvordan Hitler kunne komme til makten.