Forsiden

Høringssvar fra Anne sigvartsen

Dato: 15.02.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget forkastes.