Forsiden

Høringssvar fra Hege Edin

Dato: 19.02.2022

HØRINGSNOTATET MÅ FORKASTES. JEG SIER NEI TIL INNFØRING AV KORONAPASS I NORGE.

Jeg er ikke vaksinemotstander generelt. Men jeg er FOR den lovfestede retten vi som individer; kvinner og menn har til å velge. Og til på fritt grunnlag å si ja eller nei til medisinsk behandling.

Jamfør Grunnloven, Menneskerettighetene og Nürnbergkonvensjonen.