Forsiden

Høringssvar fra Bent Andreas Kjellesvig

Dato: 01.03.2022

Segregering basert på medisinsk status hører ingen steder hjemme i et moderne demokrati. Det er ikke sannsynliggjort at bruk av koronasertifikat eller vaksinepass har noen vesentlig positiv effekt på smittespredning eller sykdomsbyrde i samfunnet. Samtidig er det åpenbart at videreføring eller endog utvidelse av bruken vil ha betydelige samfunnskostnader. Forslaget som er ute på høring vil om det vedtas føre til økt splittelse i samfunnet, redusert tillit til vaksiner og vaksineprogram, og ytterligere redusert tillit til myndighetene, hvorav helsemyndighetene spesielt.