Forsiden

Høringssvar fra Jørgen Holmgren

Dato: 13.02.2022

Ad forlengelse av reglene om koronasertifikat. Forlengelse, og alt arbeid med klargjøring for koronasertifikat må avsluttes og skrinlegges for alltid. Man kunne skrevet lange avhandlinger for å argumentere for mitt syn, men jeg skal nøye meg med å ramse opp noe punkter som burde være avgjørende nok i seg selv:

  1. Ingen politikeer, regjeringsmedlemmer eller ikke-valgt byråkrater (ja, ingen!) skal ha muligheten til å innføre og utøve slik makt mot enkeltindivider. Det er en type makt som lett vil korrumpere ledere, og historisk sett vil de ikke gi fra seg denne makten igjen, og åpner derfor for en totalitær stat.
  2. Koronasertifikat, og de skremmende inngripende tiltakene man foreslår å kunne iverksette, er klinkende klart brudd på Grunnloven, menneskerettighetene og hele vårt livsyn og levemåte i Norge.
  3. Koronasertifikat er helt klart uvitenskaplig, noe som gjør at man allerede nå kan mistenke at maktbegjær har korrumpert politikere og byråkrater, derfor må dette verktøyet fratas dem NÅ! Med unntak av tiltak for å informere befolkningen og beskytte sårbare grupper, så viser flere og flere bevis at det regjeringene har utsatt befolkningen for de siste to årene har vært udemokratisk, unødvendig og totalt brudd på kravene om forholdsmessighet. At det i det hele tatt snakkes om forlengelse av regler om koronasertifikat, i forlengelsen av det som viste seg tidlig å være en covid-inluensa (både i smitte og dødsfall) er for meg uforklarlig.