Høringssvar fra Espen Carlson

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg bestrider hensiktsmessigheten, lovligheten og intensjonen bak forslaget om "coronapass". Demokratier i det som før kaltes den frie verden, skal ikke påtvinges segregasjon og tvang.