Forsiden

Høringssvar fra Frank Henry Hansen

Dato: 01.03.2022

Denne endringen i smittevernloven gir statsapparatet og regjeringen muliget til å kunne sette tilside generelle menneskerettigheter, Grunnloven og Nurenbergkonvensjonen. Dette vil kunne føre til at vi i Norge vil kunne få et totalitært styresett som vi ser i land som vi ikke vil sammeligne oss med.

Sett i lys av at vaksinen (som jeg har tatt) ble introdusert med en garanti på 95% beskyttelse mot å bli smittet, nå viser seg ikke å virke verken mot å bli smittet eller forhindre smitte. Det vil si at hvis tilsvarende tiltak som denne loven ønsker å gi mulighet til å benytte seg av, hadde blitt innført, hadde det ikke hjulpet noe for smittesituasjonen i Norge. Vi ville da hatt en situasjon der mennesker som ikke ville eller kunne vaksinere seg ville miste grunnleggende rettigheter for at vi som nasjon ikke ville oppnå noe helsemessig.

Denne lovendringen må må derfor ikke bli vedtatt.