Forsiden

Høringssvar fra Inger Berglund

Dato: 27.02.2022

Vi vil ikke ha et medisinsk diktatur, hvor vi skal bli avhengig av å ta livsfarlige , eksperimentelle injeksjoner for å få frihet. Disse injeksjonene har vist seg å ha svært mange og farlige bivirkninger. Det å tvinge folk til å ta disse sprøytene som kan føre til sykdom og død, er rett og slett helt uakseptabelt.
Det å splitte befolkningen i to, på bakgrunn av vaksinestatus, er diktatur og ikke demokrati.
Det er i strid med Nurenbergkodeksen og grunnloven.

De som har tatt koronavaksinene smitter like mye son uvaksinerte, så et pass har ingen hensikt . Dette er kun for å få kontroll på befolkningen og har ingenting med helse og virus å gjøre.
Det er svært mange anerkjente medisinske vaksine forskere som bl.a Mike Yeadon (tidligere forsker i Pfizer), Peter Mccullough , Luc Montagnier, Judy Mikovits, immunolog Dolores Cahill etc som ADVARER mot disse genteknologi - sprøytene. De hever de er svært farlige og at langtidsbivirkningene kan bli katastrofale. Er det depopulasjon regjeringen ønsker? Hvorfor blir seriøse forskere truet til taushet?
Det er skammelig at regjeringen ønsker å innføre medisinsk diktatur. Dette har ikke noe med helse å gjøre, men kontroll. Måtte denne regjeringen miste all makt !