Forsiden

Høringssvar fra Anita L Moe

Dato: 03.03.2022

Vaksinering må være frivillig! En liten del av befolkingen har valgt å ikke vaksinere seg av ulike årsaker . Å foreslå å innføre nye tiltak som legger begrensinger på bevegelsesfrihet, utestengelse fra arbeidsplassen, tap av inntekt mm er er ikke noe man forventer i et demokratisk samfunn. Vil msn da ta hensyn til rettighetene den enkelte har i forhold til menneskerettigheter, arbeidsmiljølov, personvern,likestilling- og diskriminering? NEI, jeg støtter ikke dette forslaget!