Forsiden

Høringssvar fra Ellen Førsund Youfrecha

Dato: 23.02.2022

Jeg protesterer mot forslaget om koronapass, da jeg mener det bryter med menneskerettighetene og all sunn fornuft.