Forsiden

Høringssvar fra Gry Merethe Hagen

Dato: 15.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge.