Forsiden

Høringssvar fra helge skjønberg

Dato: 13.02.2022

Nei, dette må ikke innføres og ikke være et verktøy "i tilfelle" en ny variant skulle oppstå. Selv om vi ser bort i fra de åpenbare logiske bristene ved et slikt pass gitt at vaksinerte smitter på lik linje med uvaksinerte, så går et slikt segregeringspass mot grunnverdiene i det norske samfunn. Det er et brudd på grunnlovens paragraf 106.
Regjeringen bør heller jobbe for at dette ikke blir innført i EU, den har like liten praktisk nytte der. Om Nordmenn i fremtiden blir nektet innreise til EU pga fravær av vaksine, så er vel dette et brudd på "fri ferdsel" iht. EØS avtalen, et brudd fra EUs side. Det er dét de norske myndighetene bør fokusere på.

Mvh

Helge Skjønberg