Forsiden

Høringssvar fra Hannah

Dato: 01.03.2022

Dette forslaget må skrinlegges umiddelbart.

Ikke bare er det moralsk forkastelig. Det bryter både grunnloven og menneskerettighetene. Et slikt pass har ingen annen virkning, enn å bidra til segregering, og sette folket opp mot hverandre.

Vaksinnen har heller ikke stoppet smittespredningen. Eneste forsjellen, er at vaksinerte får bevege seg som før, mens vi andre pålegges unødvendige tiltak, for å få gjøre de samme tingene som vaksinerte.

Mange har følt seg presset til å ta vaksinen, for å fortsette i jobben. Andre som har stått imot, har blitt mobbet og utestengt. Jeg har hørt dette fra flere. De mest sårbare, de yngste, har vokst opp til å lære frykt. Noe som vil gjøre dem langt mer sårbare, og bidra til enda mer angst blant den unge befolkningen. Skolebarn og ungdom, har fått store hull i undervisningen. Arbeidsplasser og bedrifter har gått tapt. Livsnødvendig helsehjelp har blitt utsatt, selv om sengepostene aldri har vært mindre opptatt.

Alt dette pga helt unødvendige tiltak.

Uansett hvordan dere rasjonaliserer og formulerer dere, er ikke dette annet enn tvang. Som om ikke det var nok, har dere tilsidesatt vanlig saksgangstid, for å få til et raskere vedtak. Dette uten å opplyse befolkningen, og dette blir da i praksis diskutert bak folkets rygg. Det er uærlig politikk.

Jeg anser det som min rett til å bestemme over min egen kropp. Det er jeg som bestemmer hva som skal puttes i den. Staten eier hverken min eller andres kropper. På tide at dere lærer deres plass. Regjeringen skal være folkets tjenere. Våre stemmer gir dere ikke blankofullmakt til å ta avgjørelser på våre vegne, bak våre rygger.