Forsiden

Høringssvar fra Elin Andersen Try

Dato: 23.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget, da det strider mot grunnlov,menneskerettigheter og Nürnberg - koden og åpner opp for apartheid regime i Norge.