Forsiden

Høringssvar fra Kerstin Dyrud

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sendte inn høringssvar uten merknad med en feiltagelse. Jeg sender derfor nytt høringssvar, og ber dere forkaste mitt svar uten merknader.

Jeg sier NEI til koronapass. Forslaget må forkastes. Et koronapass er ikke forenelig med demokratiske grunnprinsipper som autonomi, bevegelsesfrihet og personvern.

Dette er forslag som vil transformere Norge til en apartheidstat, og vil i generasjoner fremover skape et uutholdelig land å bo i for oss, og mange generasjoner fremover.

Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den etiske og moralske vei uansett hva partiledelsen krever.
Dette forslaget må forkastes og koronasertfifikat må aldri innføres.