Forsiden

Høringssvar fra Fred Olsen

Dato: 04.03.2022

Nei til kornapass. jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget, da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nürnberg-koden.