Forsiden

Høringssvar fra Geir-Bjørnar Nedrud

Dato: 13.02.2022

Dette forslaget må forkastes.

Jeg sier nei til dette.