Forsiden

Høringssvar fra Inger Marie Nordengen

Dato: 17.02.2022

Jeg er imot høringsforslaget som dere legge frem .