Forsiden

Høringssvar fra Eva Cecilie Bergstø

Dato: 22.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge. Gud velsigne fedrelandet vårt.