Forsiden

Høringssvar fra Atle Haagensen

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat og andre tiltak som i praksis virker begrensende for deler av befolkningen, og er således i konflikt med den norske grunnloven. Det er ikke plass for slike tiltak i moderne, demokratiske samfunn, og det må ikke legges til rette for slike udemokratiske tiltak, som skyver samfunnet i retning av totalitære styresett. Det er de folkevalgtes plikt å sette en stopper for dette, og sikre befolkningens rettmessige bevegelsesfrihet. Det å fortsette denne linjen nå, når hele verden går i retning av normalisering kan ikke ses som annet enn udemokratisk, og bygger videre på en maktarroganse den tidligere regjeringen fremviste gjennom hele pandemien. Si nei til dette forslaget!