Forsiden

Høringssvar fra Anne-Lise Teigen

Dato: 11.02.2022

Slik situasjonen er nå er der ingen grunn til å bruke coronnasertifikat. Smittesituasjonen er oversiktlig og ved sykdom blir den smittede mindre syk enn ved tidligere varianter. Dersom loven om coronasertifikat nå forlenges fører dette utelukkende til mer forskjellsbehandling og mer uro i befolkningen. Altså: Avslutt loven i stedet for å forlenge.

Med hilsen

Anne-Lise Teigen