Forsiden

Høringssvar fra Kent Tjelta

Dato: 27.02.2022

Svartype: Uten merknad

Vi lever i en tid preget av mye polarisering, og verden er preget av en kamp rundt hva som er sant.

Det er mange potensielle farer som truer. I et slikt klima er det spesielt farlig å legge tilrette for muligheter for strenge regler og sanksjonsmuligheter. Det som fortsatt gjør oss annerledes enn mange strenge regimer i verden, og opp gjennom historien, er vår lovbeskyttede frihet til å mene og handle uten tvang. Dersom en smittetrussel skal sette så grunnleggende verdier tilside, og åpne for så ekstreme og inngripende virkemiddel, har vi lagt bak oss en lang periode som ett åpent og fritt samfunn.

Jeg er svært negativ til forlengelse av disse reglene og ønsker ikke at dette blir innført.