Forsiden

Høringssvar fra Hilde Solvold Bjerke

Dato: 25.02.2022

Svartype: Med merknad

Ovennevnte forslag til forlengelse av midlertidige smittevernregler strider mot alt som kan forbindes med frihet og demokrati. Det vil rassere samfunnet vi er så stolte av, og gi våre folkevalgte en makt og myndighet de ikke skal ha, som folkets representanter og tjenere. Norge som nasjon er i ferd med å gi fra seg myndighet over land og folk til internasjonale organisasjoner som styres av noen få. Disse er kun interessert i makt og profitt.

Jeg sier NEI til forslaget!

Med vennlig hilsen

Hilde Solvold Bjerke