Forsiden

Høringssvar fra Inger Marie Kleven

Dato: 02.03.2022

Jeg er i mot vaksinepass fordi vaksinerte smitter like mye. Jeg er også imot tvang da noen ikke kan ta vaksinen og andre ikke ønsker det pga de store utfordringer med bivirkninger. Barn trenger ikke koronavaksiner da de blir lite syke og skal ikke ha ansvaret for at voksne ikke blir syke. Hva skal mennedker leve av hvis de mister lønn pga manglende vaksine?