Forsiden

Høringssvar fra Eva Svarverud

Dato: 16.02.2022

Jeg er med i en gruppe på flere som har gått sammen om å skrive et høringssvar. Jeg vil bare legge til for min egen del: Skulle jeg ha svart alene, måtte det ha blitt noe sånt som "nei, nei, nei, dette strider mot alle menneskerettigheter - jeg finner meg ikke i det"

Nå er jeg så heldig at jeg har folk jeg kan samarbeide med og lar i så måte æren for dette svaret gå til Foreningen Lov og Helse. Jeg stiller meg bak alt som følger:

"Når tiltaket ikke har noen smittevernfaglig begrunnelse og medfører en rekke negative effekter, bør forslaget forkastes umiddelbart.

Vedlegg