Forsiden

Høringssvar fra Kent Espen Sandsbråten.

Dato: 03.03.2022

Jeg stiller meg mot høringsforslaget. Jeg syntes i ett fritt samfunn og i ett demokrati at tvang er helt uhørt. Hører hjemme i diktatur som bla Russland.