Forsiden

Høringssvar fra Jan Myklebust

Dato: 13.02.2022

Et slikt påskudd til å innføre Total Kontroll på menneskeheten er svært uetisk og står i motstrid til all humanitet og menneskeretter. Det minner om passerseddel- regime med Aussweiss, som vi trodde var gravlagt for alltid.