Forsiden

Høringssvar fra Alexander Horneman

Dato: 14.02.2022

Koronasertifikat må umiddelbarhet forkastes, da dette går i mot grunnleggende menneskerettigheter, samt Nürnbergprosessen av 1945-1946.

Det er også er pågående rettsprosess mot nøkkelpersoner involvert i "koronapandemien" som må avsluttes før man kan vurdere og endre lovgivning vedrørende grunnleggende menneskerettigheter. Ref. The Grand-Jury.net